Del 2.
Flyinge – vem sitter vid spakarna?

Flyinge

Det går inte förstå vad Flyinge är utan att se till platsens historia. Flyinge har en mycket lång bakgrund som stuteri. Hästavel bedrevs i Flyinge redan på 1100-talet och 1661 blev Flyinge kronans stuteri för uppfödning av kavallerihästar.