Skymning över Flyinge

en artikelserie om utsvältningen av vår anrika riksanläggning

Del 4.
Flyinge – Att driva en riksanläggning – en tidigare VD berättar

Den tidigare VD:n Marianne Wittbom beskriver tiden på Flyinge som mycket rolig och givande. Under hennes tid hände det mycket på anläggningen. Men uppifrån kom olika direktiv.
Dela artikeln:

I decennier har Flyinge varit en livaktig knutpunkt för allt kring ridsport. Hippologer, gymnasister, kända tränare, avelsfolk och stjärnryttare har hållit till på avelssätet tjugo minuter från Lund. Raden av verkställande direktörer är lång, vissa har bara suttit en kortare tid.

Under det tidiga 2010-talet fick Flyinge sin första kvinnliga VD. Det var Marianne Wittbom. Hon skulle bland annat bli känd för att vara den första chef som gjorde något åt de män på anläggningen som hade svårt att hålla sig till reglerna gällande unga elever.

Wittbom såg till att det ordnades mer av publikdragande händelser och evenemang, även hästevenemang för andra raser än SWB som annars dominerar på Flyinge.

– Jag tog över ett Flyinge med röda siffror. Jag lyckades trots allt vända dem i en positiv riktning berättar Marianne Wittbom. Ett huvudmål var att skapa tilltro till verksamheten.

Wittbom ställdes bland annat inför omfattande renoveringsbehov.

– Det var ett eftersatt underhåll och vissa byggnader var till och med stängda för verksamhet. Det fanns mycket att ta tag i.

En av lösningarna för att jämna ut verksamhetens skolår och öka intäkterna var att ta in fler hyresgäster. Under Wittboms tid gick Flyinge från att ha en enda till hyresgäst till sexton. En av dessa var den tyska hingsthållaren Schockemöhle som hyrde femtio boxar året runt. Inkomsterna som hyresgästerna genererade innebar möjligheter till upprustning.

En annan linje Wittbom drev var att öka mängden evenemang. Besökare sätter fart på en hel kedja av intäkter: övernattningar, konsumtion av mat och dryck, försäljning. Flera av de stora eventen gav mycket goda intäkter.

– Vi hade nittio evenemangsdagar om året. Evenemangen var Flyinges skyltfönster utåt och ett sätt att rekrytera nya studenter. Flyinge hade 2014 ca hundra tusen besökare per år, berättar Wittbom. Dessutom ska ju Flyinge vara en öppen anläggning dit alla är välkomna, det här var ett sätt att bjuda in.

Något annat som både ger intäkter och lockar folk är utbildning. Ett flertal nya utbildningar startades under Wittboms tid, bland annat Beridarutbildningen Unghästutbildningen påbyggnadskursen del II.

– Unghästutbildningen till exempel var lönsam då hästägare gärna betalade för att få sin häst utbildad av eleverna på Flyinge. För Flyinges del innebar det att man inte själv behövde äga hästarna.

Marianne Wittbom ser tillbaka på uppgiften och tiden som VD som en spännande och mycket rolig tid, men som med alla jobb fanns utmaningar.
– Det som var rörigt för mig som VD var att jag ofta fick olika och motsägande direktiv. Jag hade HNS som huvudman som jag måste rapportera till, men jag skulle också rapportera till styrelsen för driftsbolaget, Flyinge AB och till Flyingestiftelsen. Det fanns olika ägardirektiv med olika målsättningar. Gjorde jag rätt i ena partens ögon så var det fel för någon annan.

– En av mina ordföranden ville att vi skulle sälja av mer mark och byggnader. Han tog t.om in ett av de största byggbolagen i Sverige för att se vad som kunde avyttras till dem och byggas hus på. Det blev som tur är inget av med den affären. En stor del av Flyinges marker är ju kulturskyddade.

Efter att Wittbom 2015 slutade av familjeskäl tog Kees de Jong över en kortare tid och siffrorna vände mot rött igen. Efter honom tillsattes Christina Rosell som VD.