Skymning över Flyinge

en artikelserie om utsvältningen av vår anrika riksanläggning

De följande texterna har kommit till under det att jag försökt ta reda på varför Flyinges tidigare VD Christina Rosell fick sparken i juni 2023. Det var kanske inte så mycket det faktum att hon fick sparken som intresserade mig, utan att ingen fick veta varför. Varken hon själv eller de som fattade beslutet har velat prata. Och när lock läggs på går jag igång.

Under mitt sökande efter svaret har jag fått insikt i mycket annat som rör Flyinge. I en samling texter tar jag en titt på en komplicerad ledningsstruktur och lyssnar till röster som hävdar att Flyinge är satt i ett avsiktligt förfall, med målet att lägga ner det som riksanläggning.

Några av mina källor berättar under eget namn, andra vågar inte utan vill vara anonyma. Samtliga har varit involverade i verksamheter på eller kring Flyinge, några under lång tid. Jag kan tycka att det är beklagligt att klimatet i hästsporten är så hårt att människor inte vågar tala öppet, men jag respekterar det och skyddar mina källor enligt lagen om källskydd.

De här artiklarna har jag gjort obetalt och på uppdrag av ingen. Drivkraften är helt och hållet min egen. Arbetsmetoderna jag använder bryter inte på något sätt mot våra lagar, tvärtom skyddas de av dem. Om jag blir hotad eller trakasserad på grund av innehållet i de här texterna kommer jag att polisanmäla.

Flyinge

Del 2.
Flyinge – vem sitter vid spakarna?

Det går inte förstå vad Flyinge är utan att se till platsens historia. Flyinge har en mycket lång bakgrund som stuteri. Hästavel bedrevs i Flyinge redan på 1100-talet och 1661 blev Flyinge kronans stuteri för uppfödning av kavallerihästar.

Läs mer »